"ეს სიკვდილია, ბიჭებო. მშვიდობით! დიდება უკრაინას!" - ბერდიანსკელი 16 წლის ბიჭების ბურუსით მოცული მკვლელობა: ოკუპანტების ვერსია და უკრაინელების მოთხოვნა

"ეს სიკვდილია, ბიჭებო. მშვიდობით! დიდება უკრაინას!" - ბერდიანსკელი 16 წლის ბიჭების ბურუსით მოცული მკვლელობა: ოკუპანტების ვერსია და უკრაინელების მოთხოვნა
ll

რუს­მა ოკუ­პან­ტებ­მა ბერ­დი­ანსკში ორი მო­ზარ­დი ტიგ­რან ჰო­ვა­ნე­სი­ა­ნი და ნი­კი­ტა ხან­გა­ნო­ვი მოკ­ლეს. ოკუ­პან­ტე­ბი მათ მე­ლი­ტო­პო­ლის რკი­ნიგ­ზა­ზე დი­ვერ­სი­ის მომ­ზა­დე­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებ­დნენ. უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ მო­ზარ­დებს შე­მოდ­გო­მი­დან დევ­ნიდ­ნენ. რუს­მა სამ­ხედ­რო­ებ­მა ისი­ნი არა­ერ­თხელ აწა­მეს და მათი სიკ­ვდი­ლით დას­ჯის სი­მუ­ლა­ცი­აც მო­ა­წყვეს.

პარ­ტი­ზა­ნე­ბი ბერ­დი­ანსკში

აზო­ვის ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე მდე­ბა­რე ბერ­დი­ანსკი, ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი ქა­ლა­ქი იყო, რო­მე­ლიც რუს­მა სამ­ხედ­რო­ებ­მა უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რი­დან მა­ლე­ვე და­ი­პყრეს.

ოკუ­პა­ცი­ის პირ­ველ თვე­ებ­ში ბერ­დი­ანსკის მო­სახ­ლე­ო­ბა ძი­რი­თა­დი საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბის, ნაღ­დი ფუ­ლის და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბას გა­ნიც­დი­და. სი­ტუ­ა­ცი­ის ოდ­ნავ "დას­ტა­ბი­ლუ­რე­ბის“ შემ­დეგ კი ქა­ლაქ­ში პარ­ტი­ზა­ნუ­ლი მოძ­რა­ო­ბა გა­აქ­ტი­ურ­და:

გა­სუ­ლი წლის სექ­ტემ­ბერ­ში, უც­ნობ­მა პი­რებ­მა სა­ო­კუ­პა­ციო ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლე ოლეგ ბო­ი­კო, მისი მე­უღ­ლე და მო­ად­გი­ლე მოკ­ლეს. ხოლო 13 დე­კემ­ბერს, პარ­ტი­ზა­ნებ­მა სატ­რანსფორ­მა­ტო­რო ქვე­სად­გუ­რი აა­ფეთ­ქეს, რო­მე­ლიც რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო ყა­ზარ­მებს ენერ­გი­ით ამა­რა­გებ­და.

"ეს სიკვდილია, ბიჭებო. მშვიდობით! დიდება უკრაინას!" - ბერდიანსკელი 16 წლის ბიჭების ბურუსით მოცული მკვლელობა: ოკუპანტების ვერსია და უკრაინელების მოთხოვნა

რუს­მა ოკუ­პან­ტებ­მა ბერ­დი­ანსკში ორი მო­ზარ­დი ტიგ­რან ჰო­ვა­ნე­სი­ა­ნი და ნი­კი­ტა ხან­გა­ნო­ვი მოკ­ლეს. ოკუ­პან­ტე­ბი მათ მე­ლი­ტო­პო­ლის რკი­ნიგ­ზა­ზე დი­ვერ­სი­ის მომ­ზა­დე­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებ­დნენ. უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ მო­ზარ­დებს შე­მოდ­გო­მი­დან დევ­ნიდ­ნენ. რუს­მა სამ­ხედ­რო­ებ­მა ისი­ნი არა­ერ­თხელ აწა­მეს და მათი სიკ­ვდი­ლით დას­ჯის სი­მუ­ლა­ცი­აც მო­ა­წყვეს.

პარ­ტი­ზა­ნე­ბი ბერ­დი­ანსკში

აზო­ვის ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე მდე­ბა­რე ბერ­დი­ანსკი, ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი ქა­ლა­ქი იყო, რო­მე­ლიც რუს­მა სამ­ხედ­რო­ებ­მა უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რი­დან მა­ლე­ვე და­ი­პყრეს.

ოკუ­პა­ცი­ის პირ­ველ თვე­ებ­ში ბერ­დი­ანსკის მო­სახ­ლე­ო­ბა ძი­რი­თა­დი საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბის, ნაღ­დი ფუ­ლის და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბას გა­ნიც­დი­და. სი­ტუ­ა­ცი­ის ოდ­ნავ "დას­ტა­ბი­ლუ­რე­ბის“ შემ­დეგ კი ქა­ლაქ­ში პარ­ტი­ზა­ნუ­ლი მოძ­რა­ო­ბა გა­აქ­ტი­ურ­და:

გა­სუ­ლი წლის სექ­ტემ­ბერ­ში, უც­ნობ­მა პი­რებ­მა სა­ო­კუ­პა­ციო ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლე ოლეგ ბო­ი­კო, მისი მე­უღ­ლე და მო­ად­გი­ლე მოკ­ლეს. ხოლო 13 დე­კემ­ბერს, პარ­ტი­ზა­ნებ­მა სატ­რანსფორ­მა­ტო­რო ქვე­სად­გუ­რი აა­ფეთ­ქეს, რო­მე­ლიც რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო ყა­ზარ­მებს ენერ­გი­ით ამა­რა­გებ­და.

 • ტიგ­რან ოჰა­ნე­სი­ა­ნი და ნი­კი­ტა ხან­გა­ნო­ვი
  • დი­ვერ­სი­ის საქ­მე

  ახალ­გაზ­რდე­ბის პრობ­ლე­მე­ბი გა­სუ­ლი წლის 30 სექ­ტემ­ბერს და­ი­წყო. ღა­მით ტიგ­რა­ნის სახ­ლთან მან­ქა­ნე­ბის მთე­ლი კო­ლო­ნა გა­ჩერ­და - ჯი­პე­ბი, შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ხალ­ხი, ძაღ­ლე­ბი. ძებ­ნა მთე­ლი ღამე გაგ­რძელ­და.

  უსაფრ­თხო­ე­ბის ძა­ლებ­მა ეს იმით ახ­სნეს, რომ სახ­ლში "სა­ში­ში ტე­რო­რის­ტი“ ცხოვ­რობ­და. ამ პრო­ცეს­ში სცე­მეს ტიგ­რა­ნის ბე­ბი­ას, მო­ზარდს კი თავ­ზე შავი ნა­ჭე­რი ჩა­მო­ა­ფა­რეს და გა­ურ­კვე­ვე­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით წა­იყ­ვა­ნეს.

  იმა­ვე დღეს ნი­კი­ტა ხან­გა­ნო­ვის სახ­ლში რუსი სამ­ხედ­რო­ე­ბი მი­ვიდ­ნენ, მაგ­რამ იქ ვე­რა­ვინ იპო­ვეს.

  რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ტიგ­რა­ნი ბერ­დი­ანსკის ცენ­ტრში, გრე­ჩეს­კა­ი­ას ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე პო­ლი­ცი­ის უზარ­მა­ზარ ოთხსარ­თუ­ლი­ან შე­ნო­ბა­ში ჰყავ­დათ და­კა­ვე­ბუ­ლი.

  5 ოქ­ტომ­ბერს იგი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს და და­ა­ვა­ლეს, რომ პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ში ყო­ველ­დღი­უ­რად გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი­ყო

ტიგ­რა­ნი და ნი­კი­ტა 2006 წელს და­ი­ბად­ნენ. ორი­ვე მო­ზარ­დი ერ­თსა და იმა­ვე სკო­ლა­ში და­დი­ო­და.

”პრობ­ლე­მუ­რი მოს­წავ­ლე­ე­ბი არას­დროს ყო­ფი­ლან, საკ­მა­ოდ მშვი­დი და შრო­მის­მოყ­ვა­რე ბავ­შვე­ბი იყ­ვნენ”, - ამ­ბობს ტიგ­რა­ნი­სა და ნი­კი­ტას ყო­ფი­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი.

ნი­კი­ტა ბერ­დი­ანსკში მშობ­ლებ­თან ერ­თად ცხოვ­რობ­და, ტიგ­რა­ნი კი - დე­დას­თან, მა­მი­ნაც­ვალ­თან, დას­თან და ბე­ბი­ას­თან ერ­თად. ტიგ­რა­ნის დას ჯან­მრთე­ლო­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი ჰქონ­და, ამი­ტომ ბავ­შვის სამ­კურ­ნა­ლოდ ოჯა­ხი რე­გუ­ლა­რუ­ლად მი­ემ­გზავ­რე­ბო­და კი­ევ­ში.

მას შემ­დეგ, რაც რუ­სეთ­მა ბერ­დი­ანსკი და­ი­კა­ვა, კი­ევ­ში გამ­გზავ­რე­ბა ჯერ ძა­ლი­ან პრობ­ლე­მუ­რი, შემ­დეგ კი სრუ­ლი­ად შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­და. გო­გო­ნას ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის ოჯახ­მა გერ­მა­ნი­ა­ში წას­ვლა და მკურ­ნა­ლო­ბის იქ გაგ­რძე­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტა. თხოვ­ნის მი­უ­ხე­და­ვად, ტიგ­რან­მა წას­ვლა­ზე უარი თქვა და მშობ­ლი­ურ ქა­ლაქ­ში, ბე­ბი­ას­თან დარ­ჩა.

ტიგ­რა­ნის დედა ოქ­სა­ნა სტა­რო­ვე­რო­ვა, უკ­რა­ი­ნელ ჟურ­ნა­ლისტ ია­ნი­ნა სო­კო­ლო­ვას­თან სა­უბ­რი­სას ამ­ბობს, რომ ომის და­წყე­ბი­დან პირ­ველ დღე­ებ­ში ტიგ­რა­ნი მო­ხა­ლი­სე­თა შე­სარ­ჩევ საბ­ჭო­შიც კი წა­ვი­და, მაგ­რამ 15 წლის ბიჭს მი­ღე­ბა­ზე უარი უთხრეს.