გიგა ლორთქიფანიძის და ქეთევან კიკნაძის უკანასკნელი პაემანი – „მოხვედი ჩემო სიცოცხლე?“

გიგა ლორთქიფანიძის და ქეთევან კიკნაძის უკანასკნელი პაემანი –..

giorgi 20-Mar, 04:49

გიგა ლორთქიფანიძის ახალგაზრდა მეგობარი რეჟისორის უკანასკნელ დღეებს იხსენებს, რომელიც საკმაოდ ემოციურია. უკანასკნელი პაემანი – ასე...