"ზვიად სვანაძე აღარ გვყავს..." - გარდაიცვალა მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი

"ზვიად სვანაძე აღარ გვყავს..." - გარდაიცვალა მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი
ll

ქუ­თა­ი­სის ლადო მეს­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის დრა­მა­ტუ­ლი თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბი ზვი­ად სვა­ნა­ძე გარ­და­იც­ვა­ლა. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას "ფე­ის­ბუქ­ში" თე­ატ­რის ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე აქ­ვეყ­ნე­ბენ.

"ზვი­ად სვა­ნა­ძე აღარ გვყავს..." - ნათ­ქვა­მია გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

ზვი­ად სვა­ნა­ძე მრა­ვა­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იყო მეს­ხიშ­ვი­ლის თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბი და არა­ერ­თი და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი როლი შექ­მნა.